Velkomst og info til nye medlemmer

STRØBY EGEDE BORGER- OG GRUNDEJERFORENING

Til nye tilflyttere.

Foreningen vil gerne byde jer velkommen til området og fortælle lidt om vores virke. Foreningen dækker alle helårsboliger i byen, og varetager medlemmernes interesser over for diverse myndigheder. Vi har en god og jævnlig kontakt til Stevns Kommune med henblik på forbedringer i området.

Vi har gennem årene selv lavet broen over åen ved spejderhytten, legepladsen ved spejderhytten og på Egelundsvej, samt renoveret legepladsen ved Egelunden. Vi opsætter og vedligeholder badebroerne ud for Strandparksvej, Nimgårdsvej og ved Egelunden. Foreningen har bekostet opsætningen af de grønne affaldsbøtter i byen. Tømningen varetages af Stevns Kommune.

Vi har udvirket, at legepladserne ved børneinstitutioner Acaciebo og Lærkehuset er tilgængelige uden for normal åbningstid.

Der afholdes generalforsamling i april måned efter annoncering i Stevnsbladet. Kontingentet er for tiden 150 kr. årligt med regnskabsår fra 1/4. Indbetalingkort til kontingent udsendes i slutningen af maj måned til betaling omkring den 10. juni. Foreningen er tilsluttet Nets betalingsservice.

Foreningen har en hjemmeside www.sebg.dk, hvor den samlede bestyrelse er anført med navn og telefonnummer. Ligeledes er anført årets informationsfolder med et kort referat af sidste generalforsamling, samt hvad der måtte være af aktuelt nyt og diverse links. Den samme information vil man kunne finde på INFO-tavlen i Strøby Egede Center.

Man er meget velkommen til at kontakte bestyrelsen for yderligere information.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Gå til top