Referat Generalfors. 2018

Regnskab 2017-2018 kan hentes her

Budget 2018-2019 kan hentes her

Referat fra generalforsamling 2018 kan hentes her i printform

 

 

Generalforsamling afholdt

Torsdag den 19.04.2018 kl. 19.30 i Strøby egede Selskabslokaler,

Stevnsvej 82, Strøby Egede, 4600 Køge

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab og budget
  4. Fremsendte forslag. Der var to forslag - Forslag 1 - Forslag 2 kan hentes her
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer - På valg: Eric Danielsen, Per Christiansen, Claus Christiansen, Tim Pedersen
  6. Valg af suppleanter. På valg: Viggo Boe Hansen, Christian Weber
  7. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant På valg: Lasse Høy og Ole Sepstrup og Verner Nielsen
  8. Eventuelt

 

Formandens beretning:

Referat fra Generalforsamlingen:

 

Gå til top