Referat generalfors. 2015

 

Regnskab 2014-2015 kan hentes her

Budget 2015-2016 kan hentes her

Referat fra generalforsamling 2015 kan hentes her i printform

 

 

 

Generalforsamlingen afholdt onsdag den 22-04-2015 klokken 19:30 i Strøby Egede selskabslokaler, Stevnsvej 82, 4600 Køge

med følgende dagsorden:

 

 1. 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. 2. Formandens beretning
 3. 3. Regnskab og budget
 4. 4. Fremsendte forslag. Der var ingen forslag.
 5. 5. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer.
 6. På valg Georg Vad-Nielsen som formand.
 7. På valg Arne Hansen og Mogens Jappe  til bestyrelsen
 8. 6. Valg af suppleanter.
 9. På valg Steen Wibling og Per Henriksen
 10. 7. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant
 11. På valg  Lasse Høy og Ole Sepstrup og Verner Nielsen
 12. 8. Eventuelt

Ad 1.    H.C. Bech blev valgt til dirigent efter forslag fra bestyrelsen.

Konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet ved annonce i Stevnsbladet den 11. april og 18. april. Generalforsamlingen blev erklæret lovlig og beslutningsdygtig.

Verner Nielsen og Boe Hansen blev valgt til stemmetællere.

Ad. 2.   Se formandens beretning, udleveret forud for mødet og på mødet.

Debat til beretningen:

Pia Eibil: Har vi nye trafiktællinger på Stevnsvej?

GV-N Vi har ingen nye tal.

Verner Nielsen: Ønsker Chikaner på Brinken ved Magnoliavejs udmunding

GV-N Vi arbejder på det og har pengene til det.

Boe Hansen: Mener ikke sydlig aflastningsvej er rentabel.

Beretningen blev herefter godkendt.

 

 

Ad 3.   Regnskab og budget forelagt af Arne Hansen.

Regnskabet. Forklaring blev givet til de store poster på regnskabet.

Ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet.

Regnskab godkendt.

 

Budget forelagt af Arne Hansen.

Ingen spørgsmål eller kommentarer til budgettet.

Budget godkendt.

Ad 4.   Fremsendte forslag.

Ingen forslag modtaget.

 

Ad 5. Valg af bestyrelse:

Georg Vad-Nilsen, Arne Hansen og Mogens Jappe blev genvalgt uden modkandidater.

 

Ad 6.   Valg af suppleanter til bestyrelsen:

Tim Pedersen og PH valgt efter bestyrelsens anbefaling.

 

Ad 7.   Valg af bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant:

Ole Sepstrup genvalgtes, Lasse Høj genvalgtes.

Til suppleant genvalgtes Verner Nielsen

 

Ad 8.   Eventuelt:

GV-N spørgsmål til borgmesteren: ER omfartsvejen droppet?

Er rigkæren i ådalen sat i gang af forvaltningen?

Borgmestersvar: Der er ikke droppet noget!

Ser på radikal bro, men det er svært!

Om riskæret og forvaltningen ved jeg ikke noget.

 

Niller: Ryk 200 m, så er der ikke rigkær, der er savsmuld.

Fl. Petersen: Det er stadig ikke tilladt at lave vej.

 

Pia Eilert: Der er behov for trafikforbedring!

 

Tim Pedersen: Hvad med en tunnel?

 

Pia Eilert: Trafikken stiger og vi bliver flere mennesker i Strøby Egede!

 

Borgmesteren: Sydlig vej er vi ikke enige om.

Infrastrukturen er vigtig. Sydlig vej vil aflaste mere end I forventer.

Sydlig vej kan bruges som løftestang mod Køge kommune.

 

Svar til Pia fra GV-N: Køge lyskryds er problemet, men der kommer regionalt tog til Køge nord.

 

Fl. Petersen: Tunnel? Tilladelser?

 

LIVLIG DEBAT TIL KL. 21:15

 

Tim Pedersen: Bosætning i Nord Stevns, Hvordan gør vi os attraktive?

Busser?

Daginstitutioner?

 

Borgmesteren: Vi gør alt for at udbygge, for at få flere.

Fl. Petersen: Vi er i gang med Movia om bedre busbetjening.

 

GV-N: Stevns Klint reklamen i mails kræver meget papir.

 

Borgmesteren: Stevns er på verdenskortet. Vi skal skabe formidling. Højerup eller Boesdal. Trampestien fredes?

 

 

Mødet sluttede med at Formanden takkede dirigenten, borgmesteren og de fremmødte for en god debat. GV-N takkede også SW for arbejdet i bestyrelsen

Mødet slut kl. 21:30

 

Tilstede fra bestyrelsen: Georg Vad-Nielsen (GVN)

Mogens Jappe (MJ) Referent.

Peter Grønvold (PG)

Allan Nielsen (AN)

Eric Danielsen (ED)

Arne Hansen (AH)

Fraværende:                    Jens Vilhelmsen (JV)

 

Der var ca. 40 fremmødte medlemmer, samt 2 person fra Pressen

 

 

5. maj 2015 MJ