Medlemspligt

Foreningen består dels af frivillige og tvungne medlemmer. Såfremt en ejendom har tinglyst deklaration om medlemsskab, er man pligtigt medlem.

Foreningen har de senere år haft en del inkassosager, som har kostet de enkelte medlemmer mellem 700 og 2600 kr. pr. sag. Det er nogle kedelige sager for begge parter, og de bunder mest i uvidenhed til regelsættet.

Når der på en ejendom er tinglyst pligt til medlemskab af grundejerforeningen, så er man medlem af foreningen, - uanset indmelding eller ej.

Tilbage er så kun betaling af kontingent. Tinglyst pligt kan bl.a. kontrolleres ved henvendelse til kommunen eller ved opslag på tinglysning.dk

Der udsendes kun rykkerskrivelser og meddelelse om inkasso til boliger med tinglyst pligt til medlemskab.

Er man tilmeldt E-boks eller digital postkasse kan foreningens henvendelser ligge der.

Tinglyste deklarationer kan ikke påklages eller ankes til nogen myndighed.

De afgøres alene i retten.

Foreningen har en klar retsafgørelse på, at en tinglyst deklaration skal respekteres. I de sager vi har haft er medlemmet blevet idømt betaling af kontingent og salær til begges advokater.