Kloakering

Seperat kloakering i Strøby Egede

... hvad koster det!!!!

Informationen fra Stevns Forsyning omkring separatkloakeringen i Strøby Egede har været ringe, og informationsmødet i Strøbyhallen d. 26/9-2013 var desværre ikke særligt informativt og meget forvirrende.

Der har verseret en del læserbreve og nævnt mange forskellige priser på kloak-arbejdet på egen grund. Bestyrelsen har talt med en del medlemmer, som er utroligt frustrerede over den manglende information og forvirringen omkring projektet.

Bestyrelsen har derfor i velvilligt samarbejde med vores lokale kloakmester Jens Dahl Jensen udregnet nogle vejledende priser på de mest almindeligt forekommende ejendomme.

De udgifter der pålægges de forskellige husejere ligger fra underkanten af ca. 10.000 kr. op til ca. 50.000 kr.

Man kan ud fra beskrivelsen og kortmateriale sammenligne eksemplerne med ens egen ejendom.

Projektet består i at kloakmesteren på den private grund skiller kloakvandet fra regnvandet og slutter kloakvandet på en ny ledning i vejen. Man skal ikke røre ved regnvandets tilslutning til den gamle ledning , og anlæg af fascine vil være en ekstra omkostning.

Det skal bemærkes, at separatkloakeringen er et påbud til Stevns Forsyning fra overordnet myndighed for at undgå den udledning af urenset spildevand i Køge Bugt, som er foregået gennem mange år.

Her vises eksempler på ændring af kloaker - tryk på nedenstående eksempler:

Eksempel 1

Eksempel 2

Yderligere eksempler