Info til ejendomsmægl.

Regnskab 2017-2018 kan hentes her

Budget 2018-2019 kan hentes her

Referat fra generalforsamling 2018 kan hentes her i printform

Hent foreningens vedtægter her som pdf

Strøby Egede Borger- og Grundejerforening er en forening, der består dels af frivillige medlemmer - dels af medlemmer med tinglyst deklaration om tvungent medlemsskab.

For ejendomme opført før 1963 kan det være med privat vej og ingen pligt til medlemskab af for-eningen. Fra 1963 og fremefter er det generelt kommunal vej og tinglyst pligt til medlemskab af SEBG.
Som det nyeste kan der fra 2008 være pligt til medlemskab af foreningen, samt pligt til medlemskab af intern forening med pligt til at vedligeholde vej og grønne områder.

Alle pligtige medlemmer bliver rykket ved evt. manglende betaling af kontingent og evt. sendt til advokat, så restance forekommer normalt ikke på årsbasis.

Grundejerforeningen har ingen større forpligtigelser og der betales ikke indskud.

For alm. parcelhuse findes ingen antenneforening.

Det årlige kontingent er på kr. 150,- . Foreningens regnskabsår går fra 01.04.xx - 31.03.xx

Såfremt der fremsættes ønske om oplysninger, der er tilgængelige på vores hjemmeside, vil der blive opkrævet gebyr på kr. 550,- for dette.

Al henvendelse om restancer, medlemspligt m.m. bedes rettet til kassereren evt. via foreningens e-mail info@sebg.dk.

 

 

Gå til top