Foreningens historie

Foreningen blev stiftet den 28. januar 1941 under navnet Strøby Egede Borgerforening. Beboerne mødtes under krigen til forskellige kulturelle aktiviteter som alsang og foredrag, og her opstod tankerne om at danne en borgerforening.

Ved krigens afslutning fik foreningen udvirket, at man fik vejnavne, husnummer, vejbelysning og telefonautomat i byen.

I årene efter krigen blev der afholdt en del kulturelle aktiviteter såsom filmforevisning, foredrag, andespil, høstfest, julefest og fastelavnsfest.

I 1957 ændrede foreningen navn til det nuværende Strøby Egede Borger- og Grundejerforening.

I årene fra 1960 til 1973 blev området kraftigt udbygget med parcelhuse, indtil oliekrisen og en manglende kloakplan bremsede op i nogle år.

Fra gammel tid var der en bro over åen ved Åstræde, og i løbet af sommeren 1979 lavede bestyrelsen med hjælp af lokale kræfter en bro over åen ved spejderhytten (Snebærstien).

Området havde ingen legepladser, så i 1993 lavede bestyrelsen legepladsen ved spejderhytten, samt fik udvirket, at institutionernes legepladser var tilgængelige uden for normal åbningstid. Senere blev også legepladsen på Egelunden renoveret og udbygget, og senest er der anlagt en helt ny legeplads på det kommunale areal på Egelundsvej.

Foreningen har hver sommer 3 badebroer i vandet ud for Strandparksvej, Nimgårdsvej og på Egelunden.

Foreningen har gennem årene udbygget trafiksaneringen af områdets villaveje, ligesom vi fik kommunen til at ombygge nogle vejkryds.

I 1994 genoptog foreningen de kulturelle aktiviteter, idet vi sammen med Solgårdsparkens Støtteforening lavede en grundlovsfest, en Sct. Hans fest og 3 musikaftener i Solgårdsparken. På gode aftener har der været over 2000 mennesker til stede. I 2009 ophørte vi med at deltage i disse arrangementer.

Gennem årene har to grundejerforeninger sammenlagt sig med os, således at foreningen i dag med andelsboligforeningerne dækker helårsområdet med over 1300 boliger.

 

 

Gå til top